Folije za stakla Hanite Coatings su pokrivene punom fabričkom garancijom.

Stambeni prostor – garancija traje deset do dvanaest godina, zavisno od modela, za folije za unutrašnju montažu i sa fabrički propisanim načinom pranja i održavanja.

Poslovni prostor – garancija traje osam do deset godina, zavisno od modela, za folije za unutrašnju montažu koje se peru i održavaju na fabrički propisan način.

Obe garancije za stručno montirane folije za stakla, stambeni i poslovni prostor nose garanciju od tri godine na git koji spaja staklene panele kod duplog izolacionog stakla i pet godina na pucanje stakla usled termo šoka kod izolacionih panela.